Unik kunskap inom intellektuell funktionsnedsättning (IF) och åldrande

Utbildningspaket, föreläsningar och seminarium för beslutsfattare, personal, anhöriga och personer med Intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Kia och Conny medverkade i P1
Samtal om boende i Halland
Gruppdiskussion om boende på äldre dagar

Kunskap om intellektuell funktionsnedsättning (IF), åldrande och demens behövs!

Antalet personer med IF som åldras ökar för varje år. Kunskap kring vilket stöd de behöver saknas ofta. Kia har arbetat med  frågan om intellektuell funktionsnedsättning och åldrande sedan 2013. Först i 6 år som ombudsman på Riksförbundet FUB, sedan som utbildare på Kia Mundebo AB och även som projektledare för det nationella projektet "Gott liv som äldre - aktiviteter och boende för personer med IF".  Genom detta har hon skapat unika kontaktnät med bland annat forskare, andra organisationer, FUB:s länsförbund och lokalföreningar, beslutsfattare, personal, anhöriga och personer med IF själva -  ett kontaktnät som fortsätter att frodas och växa.

Kia föreläser oftast tillsammans med en äldre person med intellektuell funktionsnedsättning eftersom hon tycker det är angeläget att personerna själva kommer till tals och berättar om sina upplevelser av att åldras. Det brukar vara mycket uppskattat av åhörarna att få det perspektivet. 

Tillsammans med två enhetschefer i Hägersten-Liljeholmen har Kia tagit fram ett unikt utbildningspaket om åldrande som är kostnadseffektivt , främjar lärande och förståelse samt  är tidseffektivt .
Läs mer  om det och andra alternativ under fliken Utbildningar.

Kontakta Kia Mundebo för att diskutera upplägg och pris, via mail kia@kiamundebo.se eller numret nedan!
Conny och Kia vid introföreläsning i Hägersten -Liljeholmen

"Tack för en mycket bra föreläsning! Den var informativ och tankeväckande. Det framgick tydligt att åldrande och utvecklingsstörning är en komplex fråga som ställer stora krav på framför allt flexibilitet och kompetens hos de personer som finns i den äldres närmaste omgivning."

Birgitta Rhodin,  ordförande i FUB Östersund och informatör

 

 "Kia, du måste berätta om hur ensam man blir när föräldrarna har dött. Hur jobbigt det är att inte ha någon utanför gruppbostaden att hälsa på och prata med.
Personalen på min gruppbostad är jättebra, men jag vill inte prata med dem om allt. "
Person med IF efter föreläsning

"Tack för en jättebra föreläsning, vi  fick med oss mycket bra tillbaka till boendet."
Christoffer, personal på gruppboende i Valdemarsvik

"Det var såå värdefullt att få prata om och få tips på hur just vi kan jobba kring våra brukare.  Jag har fått mycket nya kunskaper och mycket att tänka på"
Personal från gruppbostad efter seminarium