Kia Mundebo, var handläggare för äldrefrågor på Riksförbundet FUB mellan 2013 och 2018.Sedan dess har hon startat eget och utbildat om åldrande och IF. Hon har också arbetat som projektledare för det nationella projektet "Gott liv som äldre - aktiviteter och boende för personer med IF" som finansieras av Arvsfonden och delfinansieras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tidigare har hon bland annat arbetat länge inom vård och omsorg, både som vårdare och senare chef.
Kia använder gärna webbutbildningen ”Åldern har sin rätt” som en grund och utgångspunkt för fördjupad förståelse och kunskap om åldrande och utvecklingsstörning. "Åldern har sin rätt" är en utbildning som tagits fram i samarbete mellan Riksförbundet FUB och Stiftelsen Svenskt Demenscentrum med stöd av Arvsfonden.
Kia är utbildad vårdare, personalvetare samt har en magisterexamen i folkhälsa, vård och omsorg.
Kia med diplomet en får när en klarat testet på webbutbildningen "Åldern har sin rätt".

Medföreläsare

Conny Bergqvist har en lindrig utvecklingsstörning och har bott många år av sitt liv på institution. De sista fjorton yrkesverksamma åren arbetade han på Riksförbundet FUB:s kansli som Klippanrådgivare. Sedan flera år tillbaka är Conny pensionär. Conny berättar om sina erfarenheter ur livet och diskuterar särskilt gärna bemötande.

Janne Pettersson är pensionär och har en lindrig utvecklingsstörning. För några år sedan kände han att det var dags för pension. Janne hade jobbat i över 25 år som hustomte på en skola och avtackades därför med en guldklocka.

Janne skriver ofta brev till politiker och beslutsfattare för att berömma och för att påtala saker som han tycker bör ändras.