Vi erbjuder utbildningspaket, föreläsningar och seminarier.
Utbildningarna anpassas alltid utifrån önskemål/behov och målgrupp. För att få ett bredare perspektiv på IF och åldrande och för att få med LSS-användarnas egna synpunkter rekommenderas att du bokar Kia och en medföreläsare med intellektuell funktionsnedsättning (IF).
Kontakta Kia Mundebo för att diskutera upplägg och pris. Via mail kia@kiamundebo.se eller 0703-96 22 64

 

Utbildningspaket

Rekommenderat utbildningspaket! 
Minimera tidsåtgång och  kostnader, maximera effekten! 
Paketet bygger på webbutbildningen " Åldern har sin rätt"  (läs mer om den längst ner på sidan) och innebär att:
-  Kia och medföreläsare håller en introduktionsföreläsning med obegränsat antal åhörare.
-   personalen ser några avsnitt av utbildningen på egen hand, vid det tillfälle som passar verksamhet och dem själva bäst.
Personalen får ett förberedelsematerial innan innan vi har ett seminarium där gruppen bör vara högst 20 personer. Vid det tillfället  fördjupar vi kunskapen samt diskuterar och reflekterar. Vi ägnar speciellt tid åt de utmaningar man upplever i gruppen.
Efter seminariet får gruppen en kort sammanfattning av det vi diskuterat samt länkar och annat material de kan ha hjälp av i sitt arbete.

- Personalen ser ytterligare några avsnitt och så följer ett seminarium osv.

Detta är ett koncept som främjar inlärning och reflektion. Det är dessutom både kostnads- och tidseffektivt!

Föreläsningar

Heldag, halvdag eller kortare föreläsning?
Föreläsningarna anpassas utifrån önskemål och behov, både beroende på målgrupp och efterfrågat kunskapsinnehåll. 
Våra målgrupper är exempelvis:
beslutsfattare, anhöriga, personal och personer med utvecklingsstörning.
Exempel på delar som kan ingå i föreläsningarna:
-  IF och åldrande
- Demens
-  Delaktighet i sitt eget liv och åldrande
-  Kartläggningsinstrumentet Tidiga Tecken
-  Sysselsättning på äldre dagar?
-  Boende för äldre?
- Förändrade arbetssätt i personalgruppen
-  Hur förbereda inför åldrandet?
-  LSS - SOL
-  Förlust och sorg
-  Hälso- och sjukvård mm mm.

För att få ett bredare perspektiv på utvecklingsstörning och åldrande och för att få med LSS-användarnas egna synpunkter rekommenderas att du bokar Kia och en medföreläsare med IF.

”En bra ihopsatt föreläsning med en fin blandning av fakta, tänkvärda citat och frågeställningar och med väl valda illustrationer som lättar upp.
Åldrande och intellektuell funktionsnedsättning (IF) innebär många frågetecken och mycket som behöver hanteras på olika vis. För personerna själva, deras anhöriga och för personalen. Många av frågorna är stora och ibland svåra. Ofta saknas kunskap hos alla inblandade.
Kia Mundebo och Conny Bergqvist lyfter frågorna och förmedlar kunskap i föreläsningar och inte minst i utbildningspaketet som bygger på ”Åldern har sin rätt”.
Vi i föreningen Kognitivt Stöd fick på årets Inspirationsdagar i mars 2019, ta del av deras föreläsning som gav många tankar och insikter.”
Cecilia Olsson, fil.dr. specialped. samt styrelsemedlem i Föreningen Kognitivt Stöd.

Seminarier

I mindre grupper (max 20 personer) fördjupar vi oss i olika ämnesområden utifrån gruppens behov. Vi diskuterar och reflekterar för att öka kunskap och förståelse. 


Gratis webbutbildning

Riksförbundet FUB och  Stiftelsen Svenskt Demenscentrum har i samarbete tagit fram webbutbildningen  "Åldern har sin rätt"  med stöd av Arvsfonden.
Det finns dels en utbildning för personal och anhöriga till personer med utvecklingsstörning som åldras. Den tar ca 4 timmar totalt och den är gratis. Om en vill kan en göra ett test när en gått klart utbildningen. Om en klarar det kan en ta ut ett diplom.  
Det finns också en handbok som komplement till webbutbildningen.  Handboken finns att beställa i tryckt format för 80 kr eller så kan en ladda ner och läsa gratis som pdf. Se länk nedan.

ww.demenscentrum.se/int-funk

Det finns också en utbildning för personer med utvecklingsstörning där en lär sig förstå sitt eget åldrande. Den tar ca 1 timme att göra. Du hittar den på länken ovan

Conny och Kia vid introföreläsning i Hägersten -Liljeholmen
 
Utbildningarna anpassas alltid utifrån önskemål/behov och  målgrupp. För att få ett bredare perspektiv på utvecklingsstörning och åldrande och för att få med LSS-användarnas egna synpunkter rekommenderas att du bokar Kia och en medföreläsare med utvecklingsstörning./intellektuell funktionsnedsättning.
Kontakta Kia Mundebo för att diskutera upplägg och pris. Via mail kia@kiamundebo.se eller numret nedan!